Facadestilladser – Fås i mange varianter

Facadestillads

Et facadestillads er muligvis det stillads som den gængse dansker ser mest i gadebilledet. Stilladset findes på gader og stræder, hvor der enten skal udskiftes vinduer, males eller facaderenoveres.

Facadestilladser kan fås i mange varianter – og kan købes som specialløsninger så det passer til netop det projekt kunden står med.

Udover, at konstruktionen på stilladset kan tilpasses den enkelt kunde, er det samme gældende, når det gælder materialevalg – det kan enten fremstilles i aluminium eller stål, da det er de mest robuste materialer, som både kan tåle vind og vejr.

Facadestillads

Håndplukkede regler fra Arbejdstilsynet

  • Når det gælder facade- og murerstilladser et det vigtigt, at man altid får tilpasset sit stillads, så det passer til det arbejde som skal udføres – det gælder både bredde, længde og bæreevne.
  • Der skal være en synlig brugsanvisning på arbejdspladsen, så man ved hvad stilladset må bruges til.
  • Stilladset skal stå på en jævn og fast bund. (Hvis bunden ikke er jævn, skal den jævnes eller klodses op (klodsen skal være stabil og max 20 cm høj.)
  • Stilladset skal være stormsikret.
  • Stilladset skal fastgøres på en fornuftig og sikker måde (kig evt. i brugsmanualen).
  • Alle elementer skal være intakte og må ikke være angrebet af rust.
  • Personen der opstiller (og nedtager) skal være uddannet, hvis stilladset er højere end 3 meter.
  • Stilladsdele skal hejses op og ned med truck eller et andet egnet hjælpemiddel.

OBS! Håndhejs (”cykelhjul”) må kun benyttes, når der skal monteres- eller demonteres net, affaldsskakte og få stilladskomponenter.

  • Når stilladset opstilles, ændres eller tages ned, skal der afspærres og opstilles skilte, som fortæller, at det ikke må benyttes.
  • Der skal anbringes en “ibrugtagningstilladelse” – hvorpå der skal stå, hvad stilladset må bruges til, hvornår det er sat op, max belastning, samt hvornår det skal efterses.

Sikkerheden ved facadestilladser

Sikkerheden skal, ligesom med alle andre stilladser, være i top, når det gælder facadestilladser. Det er uhyr vigtigt, at der f.eks. er gelænder monteret – så der ikke sker ulykker. Og så skal der være fodlister påmonteret, så der ikke er nogle, nede på gaden, der får værktøj eller andre materialer i hovedet.

Samtidig er det vigtigt, at stilladsmontøren har styr på, hvilken stilladsklasse der er tale om – det er nemlig et udtryk for, hvor meget belastning stilladset kan klare.

Prisen for et facadestillads

Prisen for et facadestillads varierer og det er arbejdsopgave, der skal udføres, som er afgørende og deraf hvor højt og bredt det skal være. Prisen starter ved omkring 11 tusind kroner.

Læs mere om facadestilladser og bestil direkte fra Stigefabrikken.dk her.

Klik her og få råd og vejledning om rengøring og vedligeholdelse af dit stillads.